Pisanie pracy magisterskiej od czego zacząć

Pisanie pracy magisterskiej – jak zacząć i o czym pamiętać pisząc pracę magisterską

Przygotowując się do obrony tytułu magistra czy licencjata, każdy student staje przed najważniejszym z egzaminów – obronie pracy dyplomowej. Niezależnie od uczelni czy kierunku studiów praca magisterska, licencjacka czy inżynierska musi być przygotowana zgodnie z jednakowymi wytycznymi takimi jak;

  • Wymogi merytoryczne;
  • Wymogi formalne dotyczące układu pracy;
  • Wymogi formalne wynikające z regulaminu studiów
  • Wymogi edytorskie

Szczegółowe omówienie każdego z powyższych punktów znajdziesz w naszych kolejnych artykułach. W tym artykule omówimy wyłącznie najważniejsze zasady o których nie możesz zapomnieć rozpoczynając pisanie pracy magisterskiej, oraz wskazówki które pomogą Ci w sposób zorganizowany przygotować się do efektywnego i sprawnego przygotowania Twojej publikacji.

Budowa pracy dyplomowej – z czego składa się praca magisterska oraz etapy pisania pracy

Pierwszy etap rozpoczynający pisanie pracy magisterskiej czy licencjackiej, jest ustaleniem tematu pracy. Tytuł powinien być jasny, odpowiedniej długości, odpowiadać problematyce i być jednoznaczny. Poprawność językowa jest także bardzo ważna, dlatego warto zwrócić na nią uwagę od samego początku aby zaoszczędzić sobie późniejszych poprawek czy korekt tekstu.

Struktura i plan pracy powinny zawierać stronę tytułową, spis treści, wstęp, rozdziały i podrozdziały, zakończenie, bibliografię, spis tabel i załączniki. 

Wstęp powinien zawierać wprowadzenie do tematu, dotychczasowe wyniki badań, prezentację podejmowanego zagadnienia oraz strukturę pracy.

Rozdziały i podrozdziały stanowią główną część pracy, a każdy z nich powinien zawierać logiczne wyjaśnienie treści.

Zakończenie powinno odnosić się do tematu badań i odpowiadać na pytania dotyczące celu i rezultatów badań, a także omówienie ewentualnych wniosków i rekomendacji.

Źródła z których warto skorzystać pisząc prace magisterską

Wybór źródeł które wykorzystamy w trakcie pisania pracy magisterskiej nie może być przypadkowy. Ilość wykorzystanych publikacji zależy w dużej mierze od tematu na jaki piszemy, nie powinno ich być jednak za dużo. Wybrane publikacje powinny być zbieżne z wybranym tematem oraz zwracać uwagę na interesujące nas problemy w zakresie tematyki którą omawiamy w naszej pracy.

Gdzie znaleźć interesującą Nas literaturę przedmiotu? Książki oraz artykuły naukowe z których możesz skorzystać, znajdziesz m.in.;

Warto pamiętać, że nie każdy tekst znaleziony w sieci, może być wykorzystany jako źródło w Twojej pracy. Sposobem na zweryfikowanie czy tekst nadaje się do wykorzystania jako literatura przedmiotu jest znalezienie w nim przypisów oraz bibliografii. Tekst naukowy musi posiadać bibliografię, czyli źródła naukowe, na których autor oparł rozważania.

Plagiat w pracy dyplomowej – jak uniknąć wysokiego wskaźnika podobieństwa w tekście

Dodaj komentarz